Z pracą na etacie jest dziś wprawdzie trochę łatwiej niż kilka lat temu, ale pracodawcy w dalszym ciągu próbują zrzucić na pracownika wszelką odpowiedzialność za straty przedsiębiorstwa. Bardzo jaskrawym przykładem jest wymuszanie od pracownika podpisania weksla in blanco i przyjęcia odpowiedzialności np. za straty w towarze.

Weksel do umowy o pracę

Dzieje się tak bardzo często w sklepach, które nie potrafią sobie poradzić z plagą złodziei. Personelu jest zbyt mało, by wszystkiego dopilnować, a zabezpieczenia w postaci monitoringu okazują się niewystarczające. Dlatego wielu pracodawców chce sobie zrekompensować straty w towarze, obciążając z tego tytułu pracowników. Twierdzą, że pracownik ma dbać o to, by nic ze sklepu nie znikało.  Pracownik ma podpisać weksel in blanco i oświadczyć, że ponosi odpowiedzialność za towar do konkretnej kwoty. Zdarza się to zarówno przy podpisywaniu nowej umowy o pracę, ale również pracownikom z wieloletnim stażem podsuwa się do podpisania weksel.

Odpowiedzialność finansowa pracownika

Prawo pracy w sposób szczegółowy określa jak wygląda odpowiedzialność materialna (finansowa) pracownika. W przypadku nieumyślnego spowodowania szkody pracownik odpowiada tylko za rzeczywiste straty, a wysokość odszkodowania nie może przekroczyć trzykrotności wynagrodzenia pracownika. Jeżeli jednak szkodę wyrządzono umyślnie, to pracownik odpowiada w pełnej wysokości. Jest też odpowiedzialność za mienie powierzone (np. laptop, samochód firmowy, telefon), ale wówczas musi dojść do podpisania odrębnej umowy i spełnienia dodatkowych warunków.

Zabezpieczenie wekslem niezgodne z prawem

Sąd Najwyższy uznał w wyroku z 26 stycznia 2011 roku, sygnatura akt II PK 159/10, że pracodawca nie ma możliwości stosowania zabezpieczeń wekslowych, biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu pracy. Kodeks ten bowiem szczegółowo i wyczerpująco określa kiedy i w jakim stopniu pracownik odpowiada materialnie względem pracodawcy i jakie dodatkowe przesłanki muszą zostać spełnione. Nawet jeśli podpiszesz taki weksel, to jest on z mocy prawa nieważny. Aby jednak uniknąć problemów i komplikacji najlepiej nie podpisuj takiego weksla, a jeśli już musisz, to pamiętaj o tym, by czynnie bronić swoich interesów w ewentualnym procesie sądowym.

Jakiej informacji brakuje Ci w tekście, który właśnie czytasz?