Czy możemy żądać od naszego pracodawcy wypłacenia premii uznaniowej? Czy bierzemy pod uwagę premię uznaniową przy wyliczaniu wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Pytania te często stanowią przedmiot sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Premia uznaniowa – jej charakter

Premia uznaniowa nie jest składnikiem wynagrodzenia za pracę. Jest raczej swego rodzaju nagrodą o charakterze dobrowolnym. W odróżnieniu od premii, nagroda nie jest wynagrodzeniem za pracę wykonaną w określonym czasie. Przyznanie takiej nagrody jest szczególnym uprawnieniem pracodawcy do wyróżnienia niektórych pracowników. Oznacza to, że brak jest jakichkolwiek kryteriów przyznania takiej premii, a jej wypłata jest zależna tylko i wyłącznie od uznania (dobrej woli) pracodawcy. Premia uznaniowa nie jest więc brana pod uwagę przy określaniu wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Żądanie wypłacenia premii uznaniowej

Trzeba jednak podkreślić, że nie liczy się nazwa premii (np. uznaniowa, wynikowa, sprzedażowa), a jej rzeczywisty charakter. Jeśli więc spełniliśmy kryteria określone w umowie o pracę lub w regulaminie pracy (np. osiągnęliśmy wymagany wynik sprzedażowy) i wiąże się z tym prawo do premii, to nawet jeśli pracodawca nazwał ją premią uznaniową, mamy prawo żądać jej zapłaty. Taka premia będzie ponadto składnikiem wynagrodzenia, które ma wpływ na wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Pamiętaj więc, że nie należy kierować się nazwą premii, a jej charakterem.

Jakiej informacji brakuje Ci w tekście, który właśnie czytasz?