Co się stanie, gdy nie odbierzesz listu poleconego z sądu, urzędu lub od komornika? Wcześniej czy później pewnie będziesz mieć kłopoty! Nie wiem skąd się bierze przeświadczenie wielu ludzi, że gdy nie odbiorą takiego listu poleconego, to nic złego nie może ich spotkać, bo przecież ”nie wiedzieli” o sprawie.

Listonosz zostawi pierwsze i drugie awizo

Jeżeli listonosz nie zastanie w domu Ciebie lub innego dorosłego domownika, wówczas pozostawi w Twojej skrzynce awizo z informacją o próbie doręczenia i o tym, że list będzie na Ciebie czekać w konkretnej placówce pocztowej przez kolejne 7 dni. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie listy polecone mogą zostać odebrane przez dorosłego domownika – na części takich przesyłek widnieje bowiem adnotacja ”do rąk własnych”. Po tygodniu listonosz pozostawi Ci drugie awizo z taką samą informacją oraz kolejnym 7-dniowym terminem. Jeśli w tym czasie nie odbierzesz listu, to zostanie on zwrócony do nadawcy, czyli do sądu, urzędu lub komornika. Na kopercie będzie widniała adnotacja ”nie podjęto w terminie”. Tylko w uzasadnionych przypadkach listonosz powinien na kopercie zaznaczyć, że adresat jest nieznany, wyprowadził się lub zmarł.

Skutki nieodebrania listu poleconego

Zwrócenie listu przez pocztę do sądu, urzędu lub komornika z tego powodu, że przez dwa tygodnie nie zgłosiłeś się po odbiór, będzie miało taki skutek, jakbyś ten list po prostu odebrał! Ma to ogromne znaczenie, ponieważ w wielu przypadkach może rozpocząć się bieg terminu np. do złożenia odpowiedzi na pozew, do zaskarżenia nakazu zapłaty. Możesz również nie stawić się na wyznaczoną rozprawę lub nie wiedzieć, że komornik zajmuje Twoją pensję lub nieruchomość (o zajęciu pensji dowiesz się już przy pierwszej wypłacie, bo wypłata będzie niższa niż zwykle). Możesz stracić też możliwość odwołania się od niekorzystnej decyzji Urzędu Skarbowego.

Co robić, gdy dowiesz się, że jakaś sprawa toczyła się bez Twojej wiedzy?

O sprawach sądowych lub urzędowych, o których wcześniej nie miałeś pojęcia, dowiadujesz się najczęściej od komornika lub z powodu zajęcia Twojej pensji. Polecam wówczas niezwłoczny kontakt z radcą prawnym lub adwokatem. Na wniosek o przywrócenie terminu do dokonania jakiejś czynności formalnej masz tylko 7 dni! Nie czekaj więc bezczynnie, tylko działaj! Pamiętaj jednak, że przywrócenie terminu będzie możliwe praktycznie wówczas, gdy nie odebrałeś listu poleconego z powodów niezawinionych przez Ciebie (np. wyjazd na wczasy, pobyt w szpitalu). Może się też okazać, że cała korespondencja z sądu kierowana była na Twój nieaktualny adres zamieszkania lub na błędny adres. Wtedy również musisz działać niezwłocznie! W każdym takim przypadku polecam poradzenie się radcy prawnego lub adwokata.

Warto więc odbierać listy polecone – tym bardziej z sądu, urzędu lub od komornika. Po pierwsze wiesz wówczas, że jakaś sprawa się toczy, ktoś czegoś od Ciebie chce lub do czegoś Cię wzywa. Po drugie masz możliwość wyjaśnienia sprawy i obrony swoich interesów. Czasem wystarczy wskazać, że żądanie jest przedawnione lub jest kompletną pomyłką i Ciebie nie dotyczy. Jeśli nie odbierzesz listu, to możesz po prostu przegrać sprawę, która byłaby oczywiście dla Ciebie wygrana – gdybyś tylko odebrał list!

Jakiej informacji brakuje Ci w tekście, który właśnie czytasz?