Czasem słyszę opowieści klientów o tym, że małżonek nie da im rozwodu ze złości. Osoby te odwlekają z tego powodu decyzję o skierowanie sprawy do sądu. Czy to prawda, że sąd może mi nie udzielić rozwodu? Czy małżonek może skutecznie uniemożliwić mi rozwiązanie małżeństwa? Dlaczego nie dostanę rozwodu, skoro nie kocham już małżonka i nie chcę z nim być?

Sąd odmówi Ci rozwodu jeśli z tej przyczyny miałoby ucierpieć dobro Waszych wspólnych małoletnich dzieci

Dobro wspólnych małoletnich dzieci

To prawda, że sąd może oddalić pozew o rozwód, co będzie jednoznaczne z nieuzyskaniem rozwodu. Zdarza się to jednak stosunkowo rzadko i w kilku, ściśle określonych ustawowo przypadkach. Sąd odmówi Ci rozwodu jeśli z tej przyczyny miałoby ucierpieć dobro Waszych wspólnych małoletnich dzieci. Taka decyzja podejmowana jest w zasadzie tylko na podstawie opinii specjalistów (np. biegły sądowy lekarz psycholog lub Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów). Dziecko dla prawidłowego rozwoju powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w poczuciu miłości. Ważna jest więc odpowiedź na pytanie, czy rozwód nie osłabi więzi jednego z małżonków z dziećmi i czy nie wpłynie ujemnie na wykonywanie obowiązków rodzicielskich. Należy jednak pamiętać, że ciągłe awantury rodziców oraz atmosfera, która nie pozwalałaby na spokój małoletnich dzieci, a wręcz prowadziłaby do ich demoralizacji, mogą być uznane za gorsze dla ich rozwoju niż sam rozwód rodziców.

Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego

Może wystąpić również i taka sytuacja, w której orzeczenie rozwodu pozostawałoby w sprzeczności z rażącą krzywdą, jakiej doznałby małżonek, który sprzeciwia się rozwodowi. Chodzi tutaj przede wszystkim o sytuację, gdy na skutek ciężkiej choroby lub kalectwa jednego z małżonków, ten drugi zdecydowałby się na rozwiązanie małżeństwa, ponieważ nie miałby siły ani ochoty na pomoc i zajmowanie się małżonkiem potrzebującym.

Rozwodu chce małżonek wyłącznie winny

Rozwodu raczej nie dostanie również małżonek wyłącznie winny za rozkład pożycia małżeńskiego (ten, który np. zdradził, znęcał się), gdy drugi małżonek chce mu jednak wybaczyć i spróbować naprawić relacje między nimi. Jeśli małżonek niewinny sprzeciwi się więc rozwodowi, to faktycznie rozwodu raczej nie będzie. Gdy jednak sąd nabierze przekonania, że sprzeciw małżonka niewinnego podyktowany jest przykładowo złością lub zemstą i nie ma na celu faktycznego wybaczenia małżonkowi wyłącznie winnemu, wówczas orzeczenie rozwodu będzie możliwe.

A na koniec dodam tylko, że do utrzymania małżeństwa i więzi pomiędzy małżonkami potrzebne są uczucia obojga małżonków. Jeśli więc nie zachodzą opisane wyżej przesłanki, to brak zgody małżonka na rozwód w sytuacji, gdy Ty już go nie kochasz i nie widzisz żadnych szans na uratowanie związku, nie niweczy możliwości uzyskania rozwodu.

Więcej informacji o sprawach rozwodowych.

Jeżeli chcesz zasięgnąć porady w sprawie rozwodowej, upewnić się, że rozwód w Twoim przypadku jest właściwym rozwiązaniem, a także chcesz dobrze przygotować się do samego postępowania przed sądem, to zapraszam do kontaktu z doświadczonym radcą prawnym lub adwokatem.

 

Jakiej informacji brakuje Ci w tekście, który właśnie czytasz?