Osoby zainteresowane tematyką rozwodową często szukają najpierw informacji ile kosztuje rozwód. Czasem strona inicjująca postępowanie zapomina, że będzie musiała ponieść koszty już na samym początku sprawy. W sieci krążą też historie na temat astronomicznego wynagrodzenia radcy prawnego lub adwokata.

Na całość kosztów przy rozwodzie składają się:

  1. opłata sądowa: 600 zł,
  2. możliwa opinia OZSS (przy małoletnich dzieciach): 500 – 1.000 zł,
  3. ewentualny koszt mediacji (wynagrodzenie dla mediatora): max 450 zł,
  4. ewentualny koszt kuratora rodzinnego (gdy sąd zarządza wykonanie wywiadu środowiskowego): ok. 80 zł,
  5. honorarium dla prawnika: 1.500 – 6.000 zł zależnie od złożoności sprawy,
  6. dodatkowe koszty sądowe w przypadku zasądzenia alimentów: zależne od wysokości zasądzonych alimentów.

Opłaty sądowe

Osoba, która wnosi pozew o rozwód musi się liczyć na wstępie z opłatą sądową w wysokości 600 zł. Gdy sprawa kończy się nieorzekaniem o winie, wówczas zwracana jest połowa tej opłaty (300 zł), a były małżonek powinien zwrócić nam 150 zł.

ile kosztuje rozwód

Jeżeli sąd zająłby się dodatkowo kwestią podziału majątku małżonków, to należy się liczyć z dodatkową opłatą 300 zł (zgodny podział majątku) lub 1.000 zł (sporny podział majątku). Trzeba jednak wspomnieć, że sądy niezmiernie rzadko zajmują się podziałem majątku – praktycznie tylko wtedy, gdy małżonkowie wypracowali wspólne stanowisko i kwestia ta nie wpłynie na wydłużenie się sprawy.

Czasem pojawiają się opłaty za tzw. zabezpieczenie roszczenia (np. kontakty z dziećmi – 40 zł lub zmiana zabezpieczenia alimentów – 100 zł). Dodatkowe wnioskowanie o eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania wymaga opłaty sądowej w wysokości 200 zł.

Opłata sądowa za pozew o rozwód to 600 zł. Dodatkowe wnioskowanie o eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania wymaga opłaty sądowej w wysokości 200 zł.

OZSS, kurator rodzinny, mediacja przy rozwodzie

Na to ile kosztuje rozwód mogą wpłynąć dodatkowe koszty. Tak jest z opinią tzw. OZSS, czyli Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, której koszt wynosić może ok. 500-1.000 zł. Opinia ta występuje zazwyczaj wtedy, gdy strony mają małoletnie dzieci i nie wiadomo, czy rozwód nie wpłynie przypadkiem negatywnie na ich dobro lub w przypadku, gdy rodzice kłócą się o władzę rodzicielską oraz o częstotliwość kontaktów z dziećmi.

Ewentualna mediacja ze skierowania sądu, czyli próba ugodowego załatwienia sprawy przy udziale wykwalifikowanego mediatora, kosztuje 150 zł za pierwsze spotkanie, 100 zł za każde następne (łącznie maksymalnie 450 zł) plus zwrot kosztów przejazdów, wynajmu pomieszczenia (do 70 zł za jedno spotkanie), korespondencji (30 zł).

Często sąd zarządza wykonanie wywiadu środowiskowego przez kuratora rodzinnego, który ma sprawdzić w jakich warunkach wychowuje się dziecko, jaka atmosfera panuje w domu. Koszt wywiadu, wykonanego w jednym miejscu to ok. 80 zł.

Opłata za opinię Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (psycholog i pedagog) to ok. 500-1.000 zł. Mediacja ze skierowania sądu to maksymalnie 450 zł plus koszty przejazdów, wynajmu pomieszczenia i korespondencji. Wywiad kuratora rodzinnego to koszt ok. 80 zł.

Ile kosztuje rozwód w kancelarii prawnej?

Porada prawna w sprawach rozwodowych może kosztować nawet kilkaset złotych. Wszystko zależy od tego jakie informacje chcemy uzyskać i jak bardzo jest skomplikowany stan faktyczny w sprawie. W naszej kancelarii koszt porady w sprawie rozwodowej to 180 zł (do 1 godziny). Wiemy, że w tego typu sprawach konieczna jest swego rodzaju więź Klienta z pełnomocnikiem, dlatego dajemy okazję do zapoznania się z nami i uzyskania podstawowych informacji w przystępnej cenie.

Na rynku usług prawniczych za udział radcy prawnego lub adwokata w sprawie rozwodowej trzeba zapłacić od ok. 1.500 zł (najprostsze sprawy bez orzekania o winie, bez wspólnych dzieci stron), do ok. 3.000 zł – 6.000 zł przy sprawie bardziej skomplikowanej z orzekaniem o winie.

Oczywiście zdarzają się i kwoty dużo wyższe, należy jednak pamiętać, że pomoc prawna w sprawie o rozwód to wiele czynności np. gruntowne zaznajomienie się ze stanem faktycznym, przygotowanie pozwu, udział w rozprawach (często trwają one kilka godziny), tworzenie wniosków o zabezpieczenie, zażaleń i innych pism procesowych, a także dodatkowe spotkania w kancelarii, kontakt telefoniczny z Klientem itp. Suma tych czynności wpływa na to ile kosztuje rozwód.

Zazwyczaj więcej płaci się w dużych miastach oraz w dużych kancelariach. Niektórzy prawnicy rozliczają się z Klientem na zasadzie kwoty ryczałtowej (z góry ustalona kwota bez względu na ilość podjętych działań). Inni rozliczają się za każdą rozprawę, sporządzone pismo i inne czynności. Gdy strony są bardzo skłócone i pojawia się wiele dowodów w postaci świadków, to sprawa rozwodowa potrafi znacząco się wydłużać. Od tego również zależy ile kosztuje rozwód.Inni zadają sobie pytanie czy w ogóle potrzebują prawnika i czy może nie da się samemu wszystkiego znaleźć w internecie.

Honorarium dla radcy prawnego lub adwokata za prowadzenie sprawy rozwodowej zaczyna się od ok. 1.500 zł (bez orzekania o winie, bez wspólnych dzieci). Gdy sprawa jest skomplikowana, wówczas honorarium może wynosić ok. 3.000 zł – 6.000 zł, a nawet więcej.

Kto ponosi koszty sprawy rozwodowej?

Ogólna zasada stanowi, że koszty ponosi ten, kto przegrywa sprawę. Tak powinno być, ale dopiero na samym końcu – w wyroku. Opłatę sądową 600 zł ponosi ten, kto wnosi pozew o rozwód. Dopiero jeśli wygra, to druga strona musi mu ją zwrócić. Strona przegrywająca płaci za prawnika drugiej strony. Przy orzeczeniu rozwodu z winy obu stron koszty dzielone powinny być na pół. Każdy też płaci wówczas za swojego prawnika.

Za opinię OZSS strony mogą zapłacić po połowie lub płaci ten, kto wnosił o sporządzenie takiej opinii (sąd może obciążyć strony zaliczką na poczet takiej opinii). Należy także pamiętać, że zasądzane przez sąd koszty prawnika równe są 720 zł (w szczególnie zawiłych i długotrwałych sprawach sąd może zasądzić wielokrotność tej sumy – maksymalnie do 4.320 zł, chociaż w praktyce sądy przyznają 720 zł – 1.440 zł). Jeśli nasz prawnik kosztował nas więcej, to resztę kwoty pokrywamy z własnej kieszeni.

Należy również pamiętać, że jeśli nasza sytuacja materialna jest faktycznie bardzo zła, to możemy próbować wnosić do sądu o zwolnienie nas od ponoszenia kosztów sądowych lub o przyznanie radcy prawnego lub adwokata z urzędu.

Koszty sprawy rozwodowej ponosi na wstępie ten, kto wnosi o rozwód. W trakcie procesu sąd może obciążyć strony zaliczką na poczet opinii biegłego sądowego. W wyroku sąd obciąża ostatecznie strony kosztami procesu.

Alimenty dla żony lub męża przy orzeczeniu winy

Jeśli sąd orzeknie o wyłącznej winie jednego z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego, wówczas mogą być również zasądzone alimenty dla niewinnego małżonka (wystarczy, że wystąpi pogorszenie sytuacji materialnej). W takim przypadku wpłynie to również finalnie wpływ na to ile kosztuje rozwód. Wtedy strona przegrana płaci również opłatę sądową od takich alimentów oraz dodatkowe honorarium dla radcy prawnego lub adwokata strony przeciwnej. Dla przykładu przy alimentach dla żony lub męża w kwocie 500 zł miesięcznie, wyłącznie winny małżonek będzie musiał dodatkowo zapłacić 300 zł opłaty sądowej i 1.800 zł kosztów prawnika strony przeciwnej, natomiast przy alimentach 1.000 zł miesięcznie kwoty te będę wynosiły odpowiednio 600 zł i 3.600 zł.

Gdy pojawia się żądanie zasądzenia alimentów dla żony lub męża, trzeba mieć na uwadze, że w wyroku mogą pojawić się dodatkowe koszty z tym związane.

Alimenty mogą być zasądzone dla małżonka także w przypadku nieorzekania o winie lub przy winie obopólnej za rozkład pożycia małżeńskiego. Musi być wówczas jednak wykazany tzw. niedostatek po stronie żądającego alimentów (brak środków do zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych z powodów od nas niezależnych np. ciężka choroba lub wypadek uniemożliwiająca pracę).

Podane powyżej koszty nie dotyczą alimentów, które są zasądzane na rzecz małoletnich dzieci stron.

Czy jest coś jeszcze, o czym zastanawiasz się, że mogłoby wpływać na koszt rozwodu?

Jakiej informacji brakuje Ci w tekście, który właśnie czytasz?