Do 18 października 2015 roku wiele osób zupełnie nieświadomie dziedziczyło ogromne długi po swoich krewnych. W uproszczeniu – jeśli do 6. miesięcy od chwili dowiedzenia się o tym, że jest się spadkobiercą (najczęściej od chwili śmierci bliskiego), nie złożyliśmy przed sądem lub notariuszem oświadczenia o odrzuceniu spadku lub przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza, to niestety z automatu przyjmowaliśmy spadek wprost, czyli ze wszystkimi długami.

Od 18 października 2015 inaczej dziedziczymy długi

Co było najgorsze – większość z nas nie zdawała sobie sprawy z tego, że aby uniknąć odpowiedzialności za cały dług spadkowy, trzeba złożyć jakieś oświadczenie i to w ciągu 6. miesięcy. Taka sytuacja oceniania była jako społecznie niesprawiedliwa. Niedawna zmiana ustawy powoduje, że dla spadkobierców osób, które zmarły 18 października 2015 roku i później, sytuacja nie wygląda już tak groźnie. Brak naszego oświadczenia w terminie 6. miesięcy traktowany jest tak, jakbyśmy przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że za długi zmarłego odpowiadamy do wysokości, jaką faktycznie uzyskaliśmy w spadku. Jeśli więc odziedziczyłeś mieszkanie o wartości 200.000 zł, to za długi zmarłego odpowiadasz właśnie do tej wysokości, nawet gdyby długi były dużo większe.

Wykaz inwentarza, czyli spisu majątku spadkodawcy

Jako spadkobiercy powinniśmy sporządzić wykaz inwentarza, który stanowi spis majątku, jaki pozostawił po sobie zmarły. W takim wykazie należy również wskazać długi zmarłego. Dokument taki może być sporządzony przez nas samych, ale musimy skorzystać z formularza przygotowanego przez Ministra Sprawiedliwości. Taki wykaz składamy w sądzie lub u notariusza. Jeśli znajdziemy później jakieś inne przedmioty, należące do zmarłego lub dowiemy się o kolejnych długach, wówczas musimy uzupełnić wykaz inwentarza.

Nieprawdziwe dane w wykazie inwentarza

Trzeba pamiętać, że celowe ukrycie majątku lub długu i niepodanie go w prywatnym wykazie inwentarza może skutkować pełną odpowiedzialnością za długi zmarłego. Poza tym wierzyciel spadkobiercy (np. bank, spółdzielnia mieszkaniowa) może zakwestionować nasz prywatny wykaz i zwrócić się do sądu z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza przez komornika.

Pamiętaj o tym, że powyższy opis dotyczy tylko spraw, związanych z osobami zmarłymi 18 października 2015 roku i później. W innych przypadkach stosuje się dotychczasowe, mniej korzystne przepisy.

Jakiej informacji brakuje Ci w tekście, który właśnie czytasz?